MERITLISTA
Hans Göran Emanuelsson
Kroppedammsgatan 25D
280 20 Bjärnum
0723-92 55 85
sigge@h-gbygg.se
 
Utbildningar
Grundskola 9 år
Bygg & Anläggning 2 år
Maskinteknisk 3 år
El/Data 1 år (Fjärde året)
Styckare 18 veckor
PLC-Tekniker UTB 18 Veckor
IT-Skåne 16 veckor
Generallisten 16 veckor
Spets 16 veckor
Arbetsledareutbildning med 8 v praktik
Pedagogik 5p
Anställningar
Olika byggfirmor 13 år
Arbetsledare bygg (ALU)
Instutionstekniker 4 mån Komvux
Data-Lärare ca 2 år Komvux
Dataoperatör WMData
Konstruktör Info Design
Vikarie 7 - 9 Billesholm
Utbildare på Lernia
Konsult Adecco
Bantekniker på Banverket
Jaenssons Bygg & Golv AB

Ytterligare information
Efter skolans slut började jag arbeta inom byggbranschen fram till år 1989. Jag arbetade mestadelen som byggnadssnickare men har provat på det mesta, till och med bergsprängning.

När den branschen började gå dåligt skolade jag om mig till Maskin/El/Data-tekniker. Jag började läsa på Komvux, en 3 årig Maskinteknisk linje och tog fjärde året inom data.

Efter detta gick jag en PLC utbildning på AMU i Kristianstad, där jag lärde mig att programmera styr-robotar Mitsubishi och Siemens). I PLC-utbildningen ingick ett stor arbete till Thule i Hillertorp, där jag programmerade en takräckepaketerare. Vidare arbetade jag som Institutionstekniker på en Gymnasieskola, där jag fick ta hand om installationer både hård- och mjukvarumässigt.

Jag blev anställd som datalärare på Komvux i Kristianstad. Utbildare inom dataprogram som Auto Cad, Office-paketet, Windows samt Internet (HTML) och har hoppat in som vikarie i ämnen som Matte, Teknologi och Engelska.

Jag fick sedan anställning på WMData som dataoperatör eller rättare sagt Nätverksövervakare. På WMData fick jag erfarenheten av att arbeta skift, 4-skift.

Jag flyttade till Helsingborg och där började jag utbildningen IT-Generalisten. Har varit på praktik på Resco AB i Malmö där jag arbetat med ASP och design. Har arbetat på PRESSsystem i Mölle som programmerare i 4D.

Banverket arbetade jag som bantekniker. Jag arbetade med sliperbyte (maskinkörning) och buskröjning (motorsåg). Först via Adecco men blev anställd av Banverket 1/11-03 till 31/12-04.

Gick en utbildning som arbetsledare gjorde min praktik på Carillion Rail Sverige AB som arbetsledare och Kvalitet, Arbetsmiljö och säkerhetsstöd. Från den 1/5-07 till 12/3-08 drev jag en livsmedelsbutik i egen regi. Gjorde en session som byggnadsarbetare på Jaenssons Bygg & Golv i Bjärnum under första halvan av 2008. Sedan hösten 2008 har jag egen firma inom bygg och sammarbetat med Lasses Fastighetsservice i Mörarp.

Från feb 2011 arbetade jag som fastighetsskötare. Där slutade jag 8 dec 2015 då jag startade eget inom bygg.

Har 5 poäng i pedagogik.

Betyg 1 Betyg 2 Betyg 3
Betyg 4 Betyg 5 Betyg 6
Betyg 7 Betyg 8 Betyg 9
Yrkesbevis
 
Intyg
Teknisk Grundkurs
Produktiosstyrning
Arbetsmiljö
Betong klass 2
Arbetsrätt
Kvalitet enl. PBL
Entreprnadjuridik
Tillbaka