SKOLAN

Skolan! Skolan är ett av Sveriges största problem. Vi ska ha en skola för alla! HA HA HA! Löjligt. Först: Barnen skall kunna RESONERA. Spelar igen roll hur duktiga och intelligenta dom är, för resonera skall dom kunna annars blir dom inte godkända. Betygsättning från fjärde klass. Vilka 11-12 åringar kan resonera? Det finns dom som kan men resten av gänget? Skola för alla? Det finns många som inte kan varken resonera eller plugga, dom skulle vilja ut och jobba och vara praktiska. Det går inte i vårat samhälle. Det finns en pedagogik som heter Merlin som går ut på att alla är intelligenta men på olika sätt. En kan vara intelligent på musik en annan på fysik osv. Vi skall ha individuell utbildning. Hur skall detta gå när lärarna inte får göra det dom är anställda för? Dom skall göra allt annat! Så dom har inte tid att undervisa. Dom skall bedöma och skriva Individuell UtbildningsPlan, allt barnen gör skall dokumenteras, dom skall ha föräldramöte, utbildningsplanering på samma gång som dom skall ha en plan och utbildning för var och en av eleverna. Inte nog med detta, dom skall var rastvakter så dom ingen rast själva får på hela dagen. Dom skall ha pedagogiska middagar med barnen men måste betala för maten. Loven som lärarna har, har varit lov men nu skall dom fortbilda sig. Alltså ännu mer på schemat. Var är vi på väg? Betyg från fyran! Det är väl verkligen att segregera och slå undan benen på barnen. Mest pengar får bäst utbildning. Är det en skola för alla?Tillbaka