MOMENT 22

Det finns något som heter moment 22. Tex. Har man inget jobb, blir det ingen dagisplats. Har man ingen dagisplats blir det inget jobb. Det finns fler ställen i vårt samhälle som är det samma. Jag pratar om dessa som har diagnos. En som hoppat av skolan för att det inte klarades av och blev återbetalningsskyldig till CSN. Då ett intresse väckts för en utbildning sökes åter CSN-bidrag för klara av sitt leverne. Då säger CSN nej på grund av att det hoppats av för många gånger och poäng saknas. När poängen uppnåtts kommer CSN betala ut bidrag igen. Socialförvaltningen säger att hjälp skall ske om diagnos finns som visar att utbildningen inte kunde fullföljas. Poängen som saknades är uppfyllda men något CSN-bidrag blir det inte. Troligen på grund av att det finns en diagnos och skulden har gått till Kronofogden. Jobb för att betala skulden till KFM fås inte om ingen utbildning finns. Det finns många sådana exempel i Sverige. Vi kan även blanda in hemlösa.Tillbaka