MIGRATIONSVERKET

Migrationsverket och skatteverket skulle ha utbildat folk. Utbildning i verklighetsanknytning, livserfarenhet och logik.Tillbaka