INFRASTRUKTUR

Vi bryr oss inte så mycket om infrastruktur och världsproblem, bara tv’n fungerar.Tillbaka