OM FÖRETAGET

Hans Görans Bygg AB är ett enmansföretag som startade 22/2-16 inom bygg.
Hans Görans Bygg AB inriktar sig på Nybyggnation, Renovering/Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad och Service.

Specialinriktning våtutrymme. (Fibo Trespo)

Hans Görans Bygg AB har Skåne, Halland, Kronoberg och Blekinge som arbetsområde.
Hans Görans Bygg AB s priser är marknadsenliga och alla priser som diskuteras är exkl. moms.

Hans Görans Bygg AB har gått kurser för att klara sig på marknaden och har ca 30 års erfarenhet av ovan nämnda kategorier.

Här finns lite att se om vilka kurser jag gått.

Sigge Emanuelsson
Hans Görans Bygg AB
Org. Nr: 559052-1323